Viltstyckning (Rådjur, Älg och Ren)

Viltstyckning (Rådjur, Älg och Ren)

Ge bort en styckningskurs? Är ni ett jaktlag? Är du köksmästare eller är du en bonde och ni vill lära dina anställda mer om kött, kvalité och styckning? eller om du bara vill fördjupa dina kunskaper hos oss.

Boka din styckningskurs redan idag.

I kursen ingår det:

  • Hygienisk hantering av vilt
  • Egenskaper hos vilt som påverkar köttet, kvalitet, urtagning, avhudningen, känsliga områden, passning, mörning, ben anatomi,teknik och säkerhet.

Har vi inte viltsäsong och du vill ha en kurs så fixar vi det åt dig.


Arnemarks Köttservice
Arnemarksvägen 130, 941 92 Arnemark
073-0911 636
info@kottservice.se

Boka styckningskurs

    I kursen ingår: hygienisk hantering av vilt, egenskaper hos vilt som påverkar köttkvalitén, urtagning och avhudning, känsliga områden, passning, mörning, benanatomi, teknik och säkerhet.

    Med det här hälsointyget försäkrar jag att jag är frisk när jag kommer till styckningskursen. Skriv ut och ta med hälsointyget samt lämna till kursansvarig.